Važni datumi PDF Ispis E-mail

Predaja sažetaka radova (do 300 riječi): 30. travnja 2020.

Obavijest o prihvaćanju sažetka: 4. svibnja 2020.

Predaja cjelokupnog rada (okvirno 5000 riječi): 15. lipnja 2020.

Obavijest o prihvaćanju cjelokupnog rada: 22. lipnja 2020.

Rok za uplatu kotizacije (rane prijave): 1. listopada 2020.

Rok za predaju postera: 1. listopada 2020.

Rok za predaju izjave o autorstvu i originalnosti rad: 1. listopada 2020.