Važni datumi PDF Ispis E-mail

Predaja sažetaka radova (do 300 riječi): 1. lipnja 2019.

Obavijest o prihvaćanju sažetka: 7. lipnja 2019.

Predaja cjelokupnog rada (okvirno 5000 riječi): 15. srpnja 2019.

Obavijest o prihvaćanju cjelokupnog rada: 22. srpnja 2019.

Rok za uplatu kotizacije (rane prijave): 1. listopada 2019.

Rok za predaju postera: 1. listopada 2019.

Rok za predaju izjave o autorstvu i originalnosti rad: 1. listopada 2019.