Važni datumi PDF Ispis E-mail

Datum održavanja konferencije: 04. studeni 2021.

Predaja sažetaka radova (do 300 riječi):  30. travanj 2021. Rok je produžen do 01. srpnja 2021.
Obavijest o prihvaćanju sažetka: 20. lipanj 2021.
Predaja cjelokupnog rada (okvirno 5000 riječi): 01. rujan 2021.
Obavijest o prihvaćanju cjelokupnog rada: 20. rujan 2021.
Rok za uplatu kotizacije (rane prijave): 1. listopad 2021.
Rok za predaju postera: 30. listopad 2021.
Rok za predaju izjave o autorstvu i originalnosti rad: 30. listopad 2021.