Važni datumi PDF Ispis E-mail

Datum održavanja konferencije: 20. studeni 2020.


Predaja sažetaka radova (do 300 riječi):  29. svibanj 2020. Rok je produžen do 01. srpnja 2020.
Obavijest o prihvaćanju sažetka: 3. srpanj 2020.
Predaja cjelokupnog rada (okvirno 5000 riječi): 30. lipanj 2020. Rok je produžen do 01. listopada 2020.
Obavijest o prihvaćanju cjelokupnog rada: 15. listopad 2020.
Rok za uplatu kotizacije (rane prijave): 20. listopad 2020.
Rok za predaju postera: 30. listopad 2020.
Rok za predaju izjave o autorstvu i originalnosti rad: 30. listopad 2020.