PDF Print E-mail

Programme Committee

President: dr. sc. Ivica Katavić, prof. v. š. (Zagreb, Croatia)

Vice-president: dr. sc. Vladimir Grebenar (Vinkovci, Croatia)

Members: Vitomir Tafra, mag. oec. (Zagreb, Croatia)

dr. sc. Milan Matijević (Zagreb, Croatia)

prof. dr. Marjana Merkač-Skok (Ljubljana, Slovenia)

prof. dr. Siniša Zarić (Beograd, Serbia)

dr. sc. Damira Đukec, v. pred. (Čakovec, Croatia)

doc. dr. Slavko Vukić (Travnik, Bosnia and Herzegovina)

izv. prof. dr. sc. Petar Vrgović (Novi Sad, Serbia)

dr. sc. Mia Delić (Zagreb, Croatia)

izv. prof. dr. sc. Fahrudin Fehrić (Travnik, Bosnia and Herzegovina)

dr. sc. Marina Gregorić (Čakovec, Croatia)

dr. sc. Nataša Zrilić (Rijeka, Croatia)

dr. sc. Davor Širola (Rijeka, Croatia)

dr. sc. Anita Prelas Kovačević (Virovitica, Croatia)

izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić (Osijek, Croatia)

dr. sc. Maja Vizjak (Zagreb, Croatia)

dr. sc. Lucijano Jakšić (Zagreb, Croatia)


Organizing Committee

President: Danijel Knežević, mag. oec. (Zagreb, Croatia)

Vice-president: Palma Dizdarević, mag. bibl. (Zagreb, Croatia)

Members: Dimitrije Milojević, mag. pol. (Zagreb, Croatia)

Mario Šimunković, mag. oec. (Zagreb, Croatia)

mr. sc. Branko Pavlović (Zagreb, Croatia)

Kristijan Marenščak, bacc. ing. comp. (Zagreb, Croatia)

Krešimir Dabo, mag. publ. rel. (Zagreb, Croatia)

Katarina Oslaković, mag. nov. (Zagreb, Croatia)

Dino Hasanbegović, bacc. oec. (Zagreb, Croatia)

Maja Has, mag. oec. (Zagreb, Croatia)